Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bli en del av Creative North

Creative North riktar sig till kreativa och digitala bolag som gärna har möjlighet att ha 5 och fler anställda. För att delta behöver bolaget drivas i aktiebolag och ni måste vara villiga att bidra till och ta del av våra aktiviteter. Vi söker alltid efter drivna digitala och kreativa företagare, så ansök redan idag!

Riktlinjer till att kunna nyttja och bli en del av Creative North

Creative North riktar sig till kreativa och digitala bolag som gärna har möjlighet att ha 5 och fler anställda. Vi har tre krav för att kunna nyttja och bli en del av Creative North.

Tre krav
• Bolaget skall vara villiga att såväl bidra till, som ta del av, verksamheten.
• Bolagen ska drivas i aktiebolagsform.
• Medlemskap gäller namngiven kontaktperson.

Bolagen skall årligen i förskott betala medlemsavgift och serviceavgift till Creative North på 10 000 kr/ år.

I tjänsterna service och kommunikation ingår:
• Kommunikationstjänster att ingå i nätverket Creative North
• Deltagande i forum för att regional utveckling
• Möjlighet att initiera och delta i projekt och andra aktiviteter
• Möjlighet att delta vid seminarium
• Möjlighet att ta del av omvärldsbevakning
• Kunskapsuppbyggnad kring påverkansfaktorer och förmedling av kunskapsbaserade fakta till beslutsfattare, för att skapa rätt förutsättningar för nya satsningar inom intressanta områden
• Deltagande vid nätverkets träffar
• Möjlighet att initiera och delta i andra utvecklingsprojekt
• Möjlighet att ta del av omvärldsbevakning
• Seminarier, kurser, program inom ex affärsutveckling, innovationsledning, projektledning.

Eventuella övriga omkostnader kan förekomma.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att gå med eller få mer information om Creative North.